ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΑΧΙΛΙ​

Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των ιθαγενών αδελφών μας στην Τανζανία κρίνεται απαραίτητη η μετάφραση και έκδοση λειτουργικών κειμένων στα Σουαχίλι, όπως τα Μηναία, η Παρακλητική, το Ωρολόγιο, το Ευχολόγιο και πολλές άλλες ακολουθίες.

Με τη σκέψη ότι ο πλούτος της Ορθοδοξίας πρέπει να μοιράζεται, προβήκαμε στη μετάφραση και έκδοση πατερικών και λειτουργικών κειμένων, όπως η Θεία Λειτουργία, η Παράκληση, το Απόδειπνο, οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, το βιβλίο «Ο Χριστός είναι το παν» του Αγίου Πορφυρίου, ένα βιβλίο για την Ορθόδοξη Πίστη του Αρχιμ. Επιφανίου Χατζηγιάγκου και ένα μικρό φυλλάδιο με θαύματα του Αγίου Νεκταρίου, ενώ είναι υπό μετάφραση κι άλλα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας μας και σύγχρονων Γερόντων.

Ένα σημαντικό βήμα στον τομέα των εκδόσεων είναι η επανέκδοση, διόρθωση και συμπλήρωση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Σουαχίλι. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει απολυτίκια και κοντάκια των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και διάφορες λειτουργικές ευχές για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των πιστών.