ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της
Ιεραποστολικής Στέγης Αγίου Διονυσίου Ολύμπου

Άρθρο 2ο
Σκοπός του Σωματείου είναι:

1) Η ηθική και υλική συμπαράσταση, η φιλανθρωπία και η πάσης φύσεως συνδρομή προς την Ορθόδοξο Εξωτερική Ιεραποστολή και τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες ανά τον κόσμο.
2) Η συμπαράσταση προς την Ορθόδοξο Εκκλησία, η καλλιέργεια και πρόοδος της Ορθοδόξου Χριστιανικής ζωής και πίστεως, η φιλανθρωπία στο εσωτερικό της χώρας και η εκτέλεση Χριστιανικών και κοινωφελών έργων υπαγορευόμενων από το πνεύμα του Χριστιανισμού.

*Με αστερίσκο σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία.

γγραφή 10€ – Μηνιαία συνδρομή 5€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

  • Τα προσωπικά δεδομένα των μελών προστατεύονται και δεν δημοσιοποιούνται. 

Το καταστατικό του Σωματείου εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 12/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και αναγνωρίστηκε με την αριθμ. 85/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Κατερίνης όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, και έχει τροποποιηθή με αριθμ. 116 / 20 Νοεμβρίου 2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Κατερίνης.

Αφού έλαβα υπόψη το καταστατικό της Ιεραποστολικής Στέγης Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, το οποίο και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι, και ιδιαίτερα το άρθρο 2 που αναφέρεται για την επίτευξη των σκοπών της Ιεραποστολικής Στέγης, αιτούμαι την εγγραφή μου ως μέλους.