ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Σύλλογός μας πρωταγωνιστεί στον τομέα της εκπαίδευσης με τις παρακάτω δράσεις:

  1. Ανέγερση σχολείων
  2. Δωρεά σχολικού εξοπλισμού (θρανία, πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα)
  3. Υποτροφίες
  4. Σχολικά είδη
  5. Κατήχηση στα σχολεία
  6. Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Αρούσα
  7. Μεταφραστικό Κέντρο στην Αρούσα
Ο Θεοφιλέστατος κ. Αγαθόνικος σε σχολείο τη λειτουργία του οποίου στηρίζει ο Σύλλογός μας

Η εκπαίδευση αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για κάθε άνθρωπο και τα παι­διά της Αφρικής δεν πρέπει να απέχουν του αναφαίρετου δικαιώματος της σχολικής μορφώσεώς τους.

Στηρίζουμε την λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων, φροντίζουμε για τον εξοπλισμό τους, ενισχύουμε οικονομικά μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και διοργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια(εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, σεμινάρια κληρικών, μαθήματα λειτουργικής μουσικής).

Στην Τανζανία, από τα πρώτα σχολικά βήματα, η εκπαίδευση είναι επί πληρωμή, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την εγγραφή παιδιών φτωχών οικογενειών σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης. Με τη συνδρομή του Συλλόγου μας ενισχύονται οικονομικά μαθητές και φοιτητές, μέσω υποτροφιών, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αξιοσημείωτο εί­ναι το γεγονός ότι αρκετά από τα παιδιά αυτά διαπρέπουν με τις επιδόσεις τους στα γράμματα.