Συνεχίζονται οι μεταφράσεις στα Σουαχίλι

Με την ευλογία και προτροπή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου, η μεταφραστική επιτροπή της Επισκοπής, με υπεύθυνη τη Μοναχή Αλεξία Πρασιανάκη, προχώρησε στη μετάφραση  του Τριώδιου. Για πρώτη φορά οι αδελφοί μας στην Τανζανία έχουν ένα ολοκληρωμένο βιβλίο με τους ύμνους της κατανυκτικότερης περιόδου της Εκκλησίας μας, του Τριώδιου και συγκεκριμένα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 

Ευχόμαστε η ευλογημένη αυτή προσπάθεια να συνεχιστεί με αμείωτο ζήλο, ώστε όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας να μεταφραστούν στην τοπική γλώσσα Σουαχίλι.