ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β' στην Ιρίνγκα

Ἀγαπητά καί εὐλογημένα Μέλη τῆς Ἱεραποστολικῆς Στέγης «Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ», χάρις καί ἔλεος ἐφ’ ὑμᾶς παρά τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.

Ἀπό τῆς Καθέδρας ἡμῶν τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας με ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τά Μέλη τοῦ Σωματείου Ἱεραποστολική Στέγη «Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ», τό ὁποῖο τά τελευταία χρόνια μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ πορεύεται, δίνοντας τό στῖγμα τῆς κοινωνικῆς, φιλογενοῦς και φιλευσεβοῦς παρουσίας του.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς καθοδηγεῖ μέ τά θεῖα λόγια Τοῦ: «ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωαν. 14, 6). Αὐτή την ἀλήθεια διακονεῖ τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆ σε ὁλόκληρη τήν Ἀφρική τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν. Πιστοί στήν προτροπή τοῦ Κυρίου πρός τούς Ἀποστόλους: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτθ. 28:19-20), ἡ Ἱεραποστολική Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας πορεύεται σέ κάθε γωνιά τῆς ἀφρικανικῆς γῆς σκορπίζοντας σέ ὅλους φῶς, χαρά καί ἐλπίδα.

Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ, διότι σήμερα, παρόλες τίς δυσχερεῖς συγκυρίες, τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Κεντρική Τανζανία, ἐπεκτείνεται πρός δόξαν Θεοῦ.

Ἐκφράζουμε εὐχαριστίες και την πατριαρχική ἡμῶν εὐαρέσκεια για την συμπαράσταση καί προσφορά σας εἰς τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, πρός τούς ἐμπερίστατους γηγενείς ἀδελφούς μας στην Τανζανία καί διά τήν ὁλοπρόθυμη συναρωγή εἰς τήν πολύμοχθη ποιμαντική διακονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρούσας καί Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθονίκου.

Ἡ Πατριαρχική εὐλογία τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου νά σᾶς συνωδεύει στά ἔργα σας.

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν,

Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄

† ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2020

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος με παιδιά στην Ιρίνγκα

Σὲ κάθε λατρευτικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ σύναξη, ἐπαναλαμβάνουμε ἀδιάκοπα τὴν πίστη μας καὶ τὴν προσήλωσή μας εἰς τὴν «μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Ἀφορμώμενος ἀπὸ τὴν λέξη «καθολική», ἀσυναίσθητα ὁ νοῦς τρέχει στὸ καθῆκον καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ συμπεριλάβει στὴν ἀγκαλιά Της ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς. Αὐτὸ ἔπραξαν καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὑπακούοντας εἰς τὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κη΄, 19), φτάνοντας ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Στὶς μέρες μας, αὐτὴ ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ ἔχει ξεθωριάσει στὶς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν τοῦ «σύγχρονου» κόσμου. Ἕνας μεγάλος πειρασμὸς, τῶν διακονούντων στὴν Ἱεραποστολή, εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς «ἐγκατάλειψης» σὲ μιὰ πορεία δίχως τέλος, σὲ μονοπάτια δύσβατα καὶ ἀπροσπέλαστα. Ὅμως, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔρχεται καὶ ἀπαλύνει τὸν πόνο τῆς ψυχῆς καὶ διαλύει τὰ νέφη τῶν πειρασμῶν, ἀνοίγοντας νέους ὁρίζοντες γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἔργου.

Ξεκινώντας πρὸ τεσσάρων ἐτῶν γιὰ τὴ μετάβασή μου στὴν Τανζανία, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου μου, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό μου Ἱερομόναχο Πορφύριο, ἀναλογιζόμασταν τὸ τεράστιο ἔργο ποὺ ἀνοίγονταν μπροστά μας καὶ τὸ πῶς ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια θὰ ὑποστηριχθεῖ, ὥστε νὰ πραγματοποιηθοῦν ἔργα ζωτικῆς σημασίας πρὸς ἀνακούφιση τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας.

Ἀρωγὸς καὶ συμπαραστάτης στὸ δύσκολο ἔργο τῆς Ἐπισκοπῆς μας βρέθηκε ἡ «Ἱεραποστολικὴ Στέγη Ἅγιος Διονύσιος ἐν Ὀλύμπῳ». Μὲ πρωτεργάτη τὸν Γέροντά μας, Ἀρχιμ. Μάξιμο, καὶ συμπαραστάτες ὅλα τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου, ἡ Ἱεραποστολικὴ Στέγη ἔχει νὰ ἐπιδείξει πλούσιο φιλανθρωπικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ξεπερνᾶ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, φτάνοντας μέχρι τὴν Ἐπισκοπή μας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Συλλόγου διανοίχθηκαν γεωτρήσεις σὲ ἄνυδρες, κατάξερες περιοχές, προσφέρονται γεύματα ἀγάπης (συσσίτια), διανέμονται τρόφιμα καὶ ἐνισχύεται ἡ λειτουργία ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων. Ἄξια ἀναφορᾶς εἶναι ἡ προσπάθεια ἐξεύρεσης ἰατρικῶν μηχανημάτων γιὰ τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς πολυκλινικῆς μας στὸ ἱεραποστολικὸ κέντρο τοῦ Κινταμάλι. Κυρίως ὅμως, ὁ Σύλλογος συμμετέχει στὸ κατ’ ἐξοχὴν ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, ποὺ εἶναι ὁ εὐαγγελισμὸς τῶν ἐθνῶν. Μέσα ἀπὸ ποικίλλες δράσεις συγκεντρώθηκαν χρήματα γιὰ ἀνέγερση ναῶν καὶ ἀνακαίνιση τῶν ἤδη ὑπαρχόντων.

Κατ’ αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμή, ἀδελφοί μου, ἕνα τεράστιο ἔργο ἀνοίγεται μπροστά μας. Στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς μας, ξεκίνησαν οἱ ἀπαραίτητες ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου, τὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει Ἱερὸ Ναὸ ἀφιερωμένο στὴν Παναγία μας, μὲ προσαρτημένα παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Σὲ μιὰ περιοχή, ποὺ βρίθει ἀπὸ προτεσταντικὲς παραφυάδες, πολέμιες τοῦ προσώπου τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας μας θὰ ἀποτελεῖ κέντρο δράσης καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς συνολικῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειας καὶ Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Προκειμένου, ὅμως, νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τολμηρὸ αὐτὸ ἐγχείρημα, κάνουμε ἔκκληση, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, πρὸς τὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας νὰ στηρίξετε μὲ ὅλη σας τὴν καρδιὰ τὸ ἔργο ποὺ ξεδιπλώνεται μπροστά μας, πρὸς δόξαν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐγνώμονες, διότι καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν τριῶν ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Συλλόγου, ἡ βοήθειά σας καὶ ἡ συμπαράσταση ἦταν ἀμέριστη. Τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἔργου καὶ οἱ εὐχές σας καταφθάνουν διαρκῶς ὡς δρόσος Ἀερμὼν καὶ μᾶς ἐνισχύουν σὲ δύσκολες στιγμὲς τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς στὴν Ἀφρική.

Ταπεινὰ εὔχομαι, ὁ Κύριος νὰ κατευθύνει τὶς ζωὲς ὅλων εἰς ἀγαθόν, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.

Μὲ εὐγνωμοσύνη,

† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Γέροντας Μάξιμος στο βαπτιστήριο του Ιεραποστολικού Κέντρου στο Κινταμάλι

Η Ιεραποστολική Στέγη «Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω» συστάθηκε με την αγάπη και φροντίδα των φίλων της ομώνυμης Μονής του Ολύμπου τον Ιούλιο του 2017 με σκοπό να στηρίξει το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική αλλά και γενικότερα για τη συμπαράσταση των αδυνάτων αδελφών μας στο εσωτερικό της χώρας μας.

Η ορθόδοξη Ιεραποστολή που εμψυχώνεται από τις ησυχαστικές πρακτικές της Εκκλησίας μας δεν είναι άσαρκη στοχαστική-διανοητική θεολογία, αλλά καρπός εύχυμος αυθεντικής χριστιανικής ζωής. Η ορθοδοξία έξω από την ησυχαστική παράδοση των πατέρων είναι αδιανόητη και ανύπαρκτη.

Μέσα από την αληθινή γνώση της παραδοσιακής ορθοδοξίας που διέρχεται από την εποχή των Αποστόλων και κυριαρχεί σ’ όλη την Ρωμηοσύνη κι όχι μόνο, πιστεύουμε ότι ο ησυχασμός προσφέρεται ως θεραπευτική αγωγή και είναι η καρδιά της Ιεραποστολής. 

Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω στο Λιτόχωρο Πιερίας και έχει ως προστάτη και αρωγό τον Άγιο Διονύσιο, τον οικιστή του Ολύμπου, που μετέτρεψε το μυθικό βουνό σε κατοικητήριο του μόνου αληθινού Θεού.

Ο Άγιος Διονύσιος ήταν φορέας της υπαρκτής ορθοδοξίας και κεντρικό τρόπο ζωής είχε τον ησυχαστικό. Η Ιεραποστολική εργασία που έκανε στηρίζοντας τον υπόδουλο Ελληνισμό δεν ήταν κοσμικό Ιεραποστολικό σχήμα δράσεως για κοινωφελείς σκοπούς, αλλά αληθινό θεραπευτικό έργο για τον αγιασμό των ανθρώπων και την ενοποίησή τους εν Χριστώ, αρχικά. Στη συνέχεια όμως εξυπηρετούσε και πολλές σωματικές ανάγκες. Επάνω στο πνεύμα αυτό ο σύλλογος με τις θεοφιλείς προσπάθειες των πατέρων που εργάζονται στην Αφρική και στην Ελλάδα προσπαθεί να εκτοπίσει το «ηθικό εκείνο σύστημα» της σχολαστικής θεολογίας και της αντιησυχαστικής τακτικής που εισήλθε από τη δύση στην καθ’ ημάς ανατολή.

Κύριο μέλημά του είναι η εφαρμογή της εντολής του Θεού για τη διάδοση του Ευαγγελίου μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με αποτέλεσμα χιλιάδες ψυχές απανταχού της γης να στερεώνονται στην ορθόδοξη πίστη, παρ’ όλο που για αιώνες στερήθηκαν τα αείζωα νάματα της Ορθοδοξίας. Οπωσδήποτε συνδράμει και στις έκτακτες μεγάλες καθημερινές ανάγκες των πιστών. Με «το τέλειο έπαθλο των φιλοθέων πόνων» στην καρδιά φιλοπόνως εργάζεται και στην θεμελίωση Ιερών Ναών, στην οικοδόμηση εκπαιδευτηρίων, στην ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, στη δημιουργία ιατρείων, στη διάνοιξη γεωτρήσεων, στην οργάνωση συσσιτίων κ. α.

Οραματιζόμαστε, με τις πρεσβείες του Αγίου Διονυσίου και τη συμπαράσταση όλων σας, το έργο του συλλόγου να ανοίξει δρόμους για την ψηλότερη κορυφή της διακονίας, της προσφοράς και της θυσιαστικής αγάπης προς τους αδελφούς μας μέσα από την ταπεινή και ευλογημένη διάδοση του Ευαγγελίου και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου: «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Μτθ. 25, 40-41).

Ο Πρόεδρος της Ιεραποστολικής Στέγης,
† Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος
Καθηγούμενος
Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής
Μονής Αγίου  Διονυσίου του εν Ολύμπω