Ξενάγηση στο υπό ανέγερση Ιεραποστολικό Κέντρο Αρούσας

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος μας ξεναγεί στο υπό ανέγερση Ιεραποστολικό Κέντρο Αρούσας, στο σπίτι της Παναγίας. Μοιράζεται μαζί μας τη χαρά των αδελφών μας στην Αρούσα για το σπίτι της Παναγίας, το οποίο σιγά-σιγά με τη βοήθεια όλων μας θα χτιστεί και θα αποτελεί λιμάνι καταφυγής για όλη τη γύρω περιοχή.

Αναπαραγωγή Βίντεο