ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Χαρά εν μέσω Τριωδίου

Παράδοξο γεγονός να προγευέται κανείς τη χαρά της Πεντηκοστής μέσα στην περίοδο του Τριωδίου, αλλά είναι γεγονός πως κάθε στιγμή στην Ιεραποστολή φέρει ανεξίτηλη τη

Δείτε Σχετικά »

Χαρά εν μέσω Τριωδίου

Παράδοξο γεγονός να προγευέται κανείς τη χαρά της Πεντηκοστής μέσα στην περίοδο του Τριωδίου, αλλά είναι γεγονός πως κάθε στιγμή στην Ιεραποστολή φέρει ανεξίτηλη τη

Διαβάστε Σχετικά »